Nijeveen HELPT Oekraïne

Nieuwsberichten

Hoe wil je helpen?

Update 10 juni

door | jun 12, 2022

De oorlog blijft voortduren. Dagelijks vallen honderden doden. Om nog maar te zwijgen van die miljoenen mensen die op de vlucht zijn, van wie de huizen zijn vernietigd, levens kapot gemaakt. Alles in beweging gezet door één zieke geest met zijn volgelingen. Zo veel kan één mens aan schade toebrengen in onze wereld.

Is wat wij doen in Nijeveen daarbij nietszeggend? Als je cynisch bent wel, maar als je gelooft dat ieder mensenleven kostbaar is, dan is wat we doen van wezenlijk belang.

Jeugdgebouw zit ‘vol’

We hebben nu drie gezinnen in opvang in het jeugdgebouw Kolderveen. En het is goed om ook te benadrukken dat het hartverwarmend is dat de gemeenschap van Kolderveen haar gebouw zo ruimhartig beschikbaar heeft gesteld.

Het derde gezin zou al eerder gearriveerd zijn, maar door ziekte van hun baby was reizen onmogelijk. Afgelopen week zijn ze gearriveerd. Daarmee is het jeugdgebouw ook aan haar grenzen van wat we aan onderdak kunnen bieden. Andere gezinnen hebben onderdak gevonden bij verschillende adressen in het dorp.

Een vreemde taal

Veel is geregeld en dat valt soms niet mee want die Oekraïense taal is volstrekt niet te verstaan. Zo maar een voorval: als er brand uitbreekt of je hebt een ambulance nodig dat bellen we 112. Maar wat gebeurt er dan? Dan krijg je iemand aan de lijn die vraagt wie je wilt hebben. En daarna ook nog welke regio je zit. Als je dan alleen Oekraïens spreekt…..

We hebben daarom een noodnummer via een mobiel zodat we 24/7 bereikbaar zijn. Dat nummer rouleert onder ons. Ik had een mooi sheet gemaakt met daarop: ‘Noodnummer’ en daarbij ‘als er brand is… als u een ambulance nodig heeft… bel dan …’ Via internet de tekst vertaald in het Oekraïens en het hen met de tolk erbij uitgelegd. Wat bleek? De vertaal machine had het woord ‘noodnummer’ vertaalt in het Oekraïens als ‘spinazie’. Kortom: ‘Als er brand is bel spinazie’! We hebben er hartelijk om gelachen, maar het geeft aan dat het niet vanzelfsprekend gaat.

Veel werk verzet

Ondertussen is veel geregeld: werk, school, koelkasten, registraties, vertrouwenspersonen, onderwijsmateriaal, vuilcontainers, enz. Zo kunnen we toch met elkaar blijven staan voor een menselijk gezicht. Voor ons is dat wezenlijk. We helpen mensen die het in dankbaarheid aanvaarden. En het troost en bemoedigt ons dat we zo wat kunnen doen als tegenstem tegen het kwaad.

Ook nu is het weer zo: als u dit leest kan de situatie weer heel anders zijn dan op het moment van schrijven.

Stichting Nijeveen helpt Oekraïne